8 BAKENS WELZIJN NIEUWE STIJL PDF

Beluister ter inleidig vooral ook de boeiende presentatie van Jos van der Lans. Uit de evaluatie van de Wmo blijkt dat daadwerkelijke andere omgangsvormen tussen de partijen nog maar mondjesmaat op gang is gekomen. Deze agenda komt tot stand door een dialoog met maatschappelijke instellingen en het lokaal bestuur. De acht bakens voeden daarbij mede de lokale discussie. Aanbieders van welzijn hebben een welzijnsaanbod dat is afgestemd op de visie van de gemeente en de vraag van de burger. Het gaat er dus om niet te sturen op producten, maar op resultaten en waar mogelijk op maatschappelijke effecten.

Author:Gokree Shagal
Country:Argentina
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):17 May 2008
Pages:75
PDF File Size:1.28 Mb
ePub File Size:16.78 Mb
ISBN:127-1-95575-430-9
Downloads:83397
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShaktirisarOm de Wmo tot een succes te maken is het van belang dat de sturings relaties tussen gemeenten en welzijnsorganisaties en de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk op orde zijn. Om op deze twee punten een verbeterslag te kunnen maken is het landelijke stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl in het leven geroepen. Het programma wil zoals gezegd stimuleren, inspireren en concrete handreikingen bieden.

Daarbij wordt aangesloten bij wat gemeenten en instellingen zelf al aan verbeteringen aan het doorvoeren zijn en de fase waarin dat proces verkeert.

Deze agenda komt tot stand door een dialoog met maatschappelijke instellingen en lokaal bestuur. De acht bakens zie beneden voeden daarbij mede de lokale discussie. Aanbieders van welzijn hebben een welzijnsaanbod dat is afgestemd op de visie van de gemeente en de vraag van de burger. Het gaat er om niet te sturen op producten, maar op resultaten en waar mogelijk op maatschappelijke effecten.

Dit kan door meer collectieve arrangementen aan te bieden. Het welzijnswerk is gericht op het versterken van het zelfregelend vermogen van de burger en het betrekken van de eigen sociale omgeving bij de ondersteuning. Acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl De acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl geven richting aan de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector, en zijn daarmee ook voor gemeenten in hun rol als opdrachtgever relevant.

De acht bakens zijn: 1. Gericht op de vraag achter de vraag 2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger 3. Direct er op af 4. Formeel en informeel in optimale verhouding 5.

Doordachte balans van collectief en individueel 6. Integraal werken 7. Niet vrijblijvend, maar resultaat gericht 8. Gebaseerd op ruimte voor de professional.

SOCIAL PROBLEMS IN INDIA RAM AHUJA PDF

Van burger tot regio hebben een rol in Welzijn Nieuwe Stijl 2.0

De 8 bakens welzijn nieuwe stijl. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dit een makkelijk onderwerp vind, het is namelijk best wel een lastige. Maar het is ook lastig om al deze bakens te onthouden voor de toets. Maar ik ga proberen om het jullie zo goed mogelijk uit te leggen. Bakens is een ander woord voor kenmerken. Dus eigenlijk zijn het de 8 kenmerken van welzijn nieuwe stijl.

EURODESK SX3242FX MANUAL PDF

Al eens gehoord van Welzijn Nieuwe Stijl?

Om de Wmo tot een succes te maken is het van belang dat de sturings relaties tussen gemeenten en welzijnsorganisaties en de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk op orde zijn. Om op deze twee punten een verbeterslag te kunnen maken is het landelijke stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl in het leven geroepen. Het programma wil zoals gezegd stimuleren, inspireren en concrete handreikingen bieden. Daarbij wordt aangesloten bij wat gemeenten en instellingen zelf al aan verbeteringen aan het doorvoeren zijn en de fase waarin dat proces verkeert.

HP XW9400 SPECS PDF

WELZIJN NIEUWE STIJL

Welzijn Nieuwe Stijl 1st year. Gemeenten en welzijnsinstellingen werken nu meer volgens de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl, waarbij wordt ingezet op de versterking van de eigen kracht van alle bur-gers. Immediately available, always nieuuwe Your summaries are immediately downloadable after purchase, wherever and whenever you study, in both digital and hardcopy formats. Acht bakenw Welzijn Nieuwe Stijl kent acht ba-kens, van waaruit we werken. Geri; Page 8 and 9: De medewerkers worden tegen-woordig volgens de nieuwe me-thode omgeschoold. Help me to find this 8 bakens welzijn nieuwe stijl pdf free. The best study notes.

LMD 941W PDF

Welzijn Nieuwe Stijl

.

Related Articles