FAKTOR PEMERDAGANGAN MANUSIA PDF

Mohd Faiz Seksyen 2, Akta Anti Pemerdagangan Orang mendefinasikan pemerdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, perlindungan, penyediaan, atau penerimaan seseorang bagi maksud ekploitasi. Pemerdagangan manusia merujuk aktiviti pemerdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi menusia secara haram sama ada untuk menjadi buruh yang sah atau buruh paksa. Masalah ini semakin hari semakin serius kerana didorong oleh pelbagai punca. Kemiskinan merupakan salah satu punca berlakunya keguatan pemerdagangan manusia. Kemiskinan di negara asal membuatkan mangsa berusa mengubah taraf hidup.

Author:Kagajas Zulkirn
Country:Lithuania
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):9 November 2006
Pages:199
PDF File Size:5.22 Mb
ePub File Size:10.30 Mb
ISBN:847-4-24343-418-3
Downloads:83609
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZolokoraTerdapat pelbagai kesan negatif kepada negara disebabkan aktiviti ini dan beberapa usaha boleh dilakukan untuk mengekang masalah ini daripada terus berlaku.

Antara kesan negatif aktiviti pemerdangan manusia ialah mencemarkan imej negara. Aktiviti pemerdangan manusia yang berlaku secara giat di negara ini akan meninggalkan tanggapan negatif dari negara lain. Hal ini akan membantutkan pertumbuhan ekonomi di negara kita kerana para pelabur tidak berminat untuk melabur di negara ni disebabkan masalah pemerdagangan manusia. Sektor pelancongan yang turut menyumbang kepada pendapatan negara juga akan terjejas kerana pelancong asing berasa khuatir akan keselamatan mereka apabila berada di Malaysia.

Selain itu, berlaku peningkatan jenayah di negara ini. Aktiviti pemerdagangan manusia menyebabkan peratusan kadar jenayah di negara ini kian meningkat. Sebahagian besar manusia yang diperdagangkan ini terlibat dalam jenayah seperti pecah rumah, rompakan, sendiket dadah, dan sebagainya untuk mencari sumber kewangan. Terdapat juga sebahagian daripada mereka yang bekerja sebagai pelacur bagi mendapatkan duit untuk menampung keperluan hidup.

Seterusnya, aktiviti pemerdangan manusia juga menyebabkan berlaku penularan penyakit berjangkit. Sebahagian besar manusia yang diperdagangkan ini berasal dari negara yang mundur seperti Afrika Tengah, India, dan sebagainya. Pergaulan mereka dengan masyarakat tempatan di negara ini di bimbangi akan merebakkan penyakit-penyakit berbahaya tersebut. Antara usaha yang boleh dilakukan untuk mengekang masalah ini daripada berterusan ialah dengan mengetatkan kawalan di sempadan. Pihak berkuasa perlulah lebih giat mengawal sempadan di negara ini daripada kemasukan golongan manusia yang di perdagangankan.

Rondaan yang kerap perlu dilakukan bagi mengenalpasti pintu masuk haram manusia yang di perdangangkan ini. Kemasukan warga asing ke negara ini perlulah melalui syarat-syarat yang ketat agar golongan pemerdagangan manusia ini dapat dikesan dan dibawa ke muka pengadilan. Di samping itu, pelaksanaan kempen juga boleh dilakukan bagi membendung aktiviti tidak bermoral ini.

Kempen yang diadakan bertujuan untuk memaparkan kepada umum tentang keburukan aktiviti pemerdangan manusia, denda, dan hukuman yang boleh dikenakan kepada induvidu yang terlibat dalam aktiviti ini, dan usaha yang boleh dilakukan untuk membendung gejala ini. Melalui ini, orang awam akan lebih sedar akan tanggungjawab mereka dalam usaha membendung aktiviti pemerdangan manusia.

Kempen ini boleh dilakukan menerusi media massa elektronik dan bercetak, seterusnya dipaparkan di sekolah, tempat awam seperti pasaraya, perhentian bas, dan sebagainya. Kesimpulannya, aktiviti pemerdagangan manusia haruslah di banteras dengan segiat mungkin agar isu ini tidak meninggalkan kesan negatif kepada negara. Semua pihak perlu turun padang bagi membendung aktiviti pemerdangan manusia ini.

ANTENNA CHART VER8.0 PDF

Pemerdagangan Manusia

Mengikut laporan Amnesty International, pada tahun sahaja dianggarkan , orang diperdagang setiap tahun bagi tujuan seks. Bagaimanapun, amat malang sekali kerana Malaysia dilihat sebagai tempat menarik oleh sindiket pemerdagangan manusia untuk menjalankan aktiviti mereka. Pemerdagangan manusia ini telah menjejaskan reputasi negara dan usaha telah dijalankan oleh pihak berkuasa untuk menjaga imej negara. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pula menganggarkan kira-kira , orang, majoriti daripadanya adalah kanak-kanak, diseludup dari kawasan Asia Selatan setiap tahun, tetapi penyelidik membuat jangkaan angka ini mungkin tiga kali ganda berikutan keuntungan yang dijana industri itu kira-kira RM Sebenarnya, kesedaran masyarakat Malaysia tentang isu pemerdagangan manusia ini masih lagi rendah malah masih ramai yang tidak memahami definisi sebenar yang dimaksudkan dengan pemerdagangan orang. Pemerdagangan manusia bermaksud perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pelindungan, penyediaan atau penerimaan seseorang bagi maksud eksploitasi Seksyen 2 AAO.

DITIRAMBOS DE DIONISOS PDF

Terdapat pelbagai kesan negatif kepada negara disebabkan aktiviti ini dan beberapa usaha boleh dilakukan untuk mengekang masalah ini daripada terus berlaku. Antara kesan negatif aktiviti pemerdangan manusia ialah mencemarkan imej negara. Aktiviti pemerdangan manusia yang berlaku secara giat di negara ini akan meninggalkan tanggapan negatif dari negara lain. Hal ini akan membantutkan pertumbuhan ekonomi di negara kita kerana para pelabur tidak berminat untuk melabur di negara ni disebabkan masalah pemerdagangan manusia. Sektor pelancongan yang turut menyumbang kepada pendapatan negara juga akan terjejas kerana pelancong asing berasa khuatir akan keselamatan mereka apabila berada di Malaysia.

FORMULASI SAMPO PDF

Kekurangan peluang pekerjaan di dearah asal. Kelemahan penguatkuasaan undang-undang di dalam suatu kerajaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dearah atau tempat yang dituju. Peningkatan permintaan dari segi tenaga kerja dari luar dearah atau wilayah. Kekurangan pekerjaan yang formal khususnya bagi wanita. Peluang pendidikan yang rendah yang tidak sama rata antara kanak-kanak perempuan dengan lelaki di kawasan Bandar dan luar Bandar.

MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING ALNOOR BHIMANI PDF

Saya menjulang sepenuh penghargaan kepada Ustaz Suhaimi Bin Abu Hasan, pensyarah mata pelajaran Fiqh Jinayat, atas kesudian beliau memberi tugasan ini kepada saya. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada ibu bapa saya kerana tidak pernah jemu mendorong dan sentiasa memberi galakan sepanjang menyiapkan tugasan ini. Sejajar dengan era globalisasi kini para mahasiswa haruslah menyelidik dan mengambil tahu tentang isu-isu semasa pada masa kini. Supaya dapat membuka mata bagi mengambil pengajaran dan menambah ilmu pengetahuan supaya tidak leka dengan arus permodenan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak. Sekian, terima kasih. PENGENALAN Dalam meniti arus kemodenan yang berteraskan sains dan teknologi maklumat ini, terdapat beberapa isu yang sedang hangat diperkatakan di media massa mahupun dibibir masyarakat tempatan.

Related Articles